ÅBENT HUS mandag d. 20/5 kl. 10.30-11.30 - adressen er Gyngemose Parkvej 94, 1. 1, 2860 Søborg.

OPEN HOUSE Monday 20 May at 10:30-11:30 AM - adress is Gyngemose Parkvej 94, 1. 1, 2860 Søborg.

OPEN HOUSE EASTER KL 10.30 - 11.30

Senest opdateret d. 1/10-2021

Du ønsker at give samtykke til, at STAD Projekt må kontakte dig via den e-mail du har oplyst. Du giver samtykket ved brug af denne kontaktformular. For at tilmelde dig, skal du acceptere vilkår og betingelser.

Vi behandler oplysninger om dig i denne sammenhæng til markedsføringsformål. Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er dit afgivne samtykke efter persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Det er frivilligt at meddele dette samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage igen uden nogen begrundelse.

STAD Projekt er dataansvarlig for denne behandling. Vi deler ikke dine oplysninger med uvedkommende. Vi bruger dog vores databehandler MailChimp og reklamebureau nood. ApS (www.nood.dk) til udsendelse af nyhedsbreve, som dermed har adgang til oplysningerne.

Oplysningerne om dig i denne sammenhæng vil blive slettet, umiddelbart efter du trækker dit samtykke tilbage.

Dine rettigheder
Efter reglerne i persondataforordningen har du nedenstående rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. STAD Projekt kan kontaktes via e-mail hello@nood.dk.

Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

ÅBENT HUS

Vi har åbent hus på mandag kl. 10.30-11.30 på Gyngemose Parkvej 92, 2. 2, 2860 Søborg. Adgang sker via Gyngemose Parkvej – følg skilte og flag

Vores mæglere glæder sig til at byde dig indenfor i den gamle TV-by og til at svare på alle dine spørgsmål om boligerne og projektet.

Find vej

Vi holder åbent hus på mandag d. 20/5 kl. 10.30-11.30 på Gyngemose Parkvej 92, 2. 2, 2860 Søborg. Adgang sker via Gyngemose Parkvej – følg skilte og flag

Vores mæglere glæder sig til at byde dig indenfor i den gamle TV-by og til at svare på alle dine spørgsmål om boligerne og projektet.

Find vej